Povezovanje - Slovenija - Afrika

Mag. Lidija Kocucan Gašparič
  • +386 040 740 997
  • lidija@val-slovenia.com
  • Slovensko
  • www.mgl7.si

Funkcije in vloge

Slovenska koordinacija partnerjev in organizacij:

  • Strokovnjakov in pilotskega projekta Slovenija, Evropa – Afrika na področju izobraževanja, kmetijstva, energetike, komunikacij, logistike in drugo,
  • Razvoj novih projektov za sodelovanje med Slovenijo, Evropo in Afriko,
  • Razvoj poslovne in socialne odgovornosti v podjetjih in družbi,
  • Povezovanje slovenskih, evropskih in afriških nevladnih organicij,
  • Vzpodbujanje in promocija socialno odgovornih podjetij in poslovnih povezav,
  • Koordinacija povezovanja izobraževalnih ustanov in institutov in organizacij med Slovenijo, Evropo in Afriko.