Center Maribor

  1. Maribor za Evropo,
  2. Maribor za Afriko
  3. Maribor za Svet

Maribor kot družbenoekonomski center povezovanja  Slovenije s celotno Evropo, Zahodno Afriko, Afriko in celotnim svetom.

Maribor ustvarja podjetniško in družbeno ekonomsko sožitje sodelovanja Slovenije s celotno Evropo in skupaj s sorodnimi akterji po Evropi pro aktivno povezuje Zahodno Afriko in širše po Afriki.

V ta namen gradimo poseben pilotski projekt v Rivers State – Nigeria, s centrom v Port Harcourtu.