Vladno – gospodarsko sodelovanje

Naloge Dr. Lee Babatundeja in ekipe

Graditev političnih, gospodarskih in socialnih povezav med Zahodno Afriko, Podsaharsko Afriko in Slovenijo ter Evropo.

  1. Svetovanje in zastopanje na področjih gospodarskega in vladnega sodelovanja,
  2. zastopanje in predstavitev na področjih gospodarskega in vladnega sodelovanja, 
  3. Zastopanje različnih prireditvah, sejmih, srečanjih in drugo, 
  4. celovita gradnja in promocija ekonomsko – gospodarskega in družbeno socialnega sodelovanja, 
  5. vzpodbujanje  investicij, tehnološkega in razvojnega   sodelovanja na področju industrije, kmetijstva in visokih tehnologij, 

Naloga Afriške ekipe 

  1. Creating an optimal business and social network of individuals, enterprises, and organizations who are building bridges between Africa, Europe and worldwide,
  2. Organizingand further supporting partnerships in various business, educational, expert – knowledge, agricultural, technological, industrial, high technology and other development projects, vital for global interest and development of Africa and interest of both regions.
  3. Creating a Partnership to Connect, Establish, Promote, Market and Expand mutually beneficial ventures in both regions and worldwide,